Ingen mans land


Ingen mans land


Landet där det inte spelar någon roll vad din historia är eller var du kommer ifrån

Det gamla landet där gränserna har bleknat

och där fantasin nu regerar


Jag tycker att konstverk handlar om att ta kontakt med dig genom det

   outsägliga

Om jag behöver ord för att uttrycka mig själv på denna plats, använder jag det engelska språket för detta

  Jag tycker att det är ett tillgängligt universellt språk som, konstigt nog, ibland representerar ganska bra vad jag försöker representera

Om du inte känner till detta språk, lita på din fantasi

Bra resa

(översatt med Google översätt)Let's get DEWILDED now!